12/24V LED Strobe Utility Bar - 1.2m

Part No. 85082