24V 18W SV8-5.8 FESTOON GLOBES (Box of 10)

Part No. 47988

24V 18W SV8-5.8 FESTOON GLOBES (Blister pack of 2)

Part No. 47988BL